Бенчмаркінг

БЕНЧМАРКІНГ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Бенчмаркінг

Це постійне вимірювання та порівняння окремо взятого бізнес-процесу з еталонним процесом провідної організації з метою збору інформації, яка допоможе конкретному підприємству визначити мету свого вдосконалення та провести заходи щодо поліпшення роботи. Іншими словами, це вдосконалення бізнес-процесів з використанням зовнішньої інформації.

умови бенчмаркінгу

Для здійснення бенчмаркінгу потрібно умови:

 • Необхідно бути досить розумним, щоб визнати: завжди є хтось у чомусь краще за вас, тобто визнати свою недосконалість, недоліки;
 • Необхідно бути досить мудрим, щоб вчитися у нього всьому, а потім наздогнати та перегнати вчителя.
 • Існує кілька типів бенчмаркінгу в залежності від того, з ким проводиться порівняння (суб'єктів порівняння).

ПОСЛУГИ

Послуги компанії
 • Розробка опитувальних анкет з проектно пов’язаними KPIs. Досвід: більше 70 концептуальних анкет/проекти в різних галузях менеджменту
 • Внутрішньо-виробничий Benchmarking
 • Виробничий і міжгалузевий Benchmarking
 • Аналіз поточної діяльності
 • Створення індексу продуктивності
джерела

Джерела

Дані понад 1000 компаній із різних галузей з ключовим показником ефективності, рівним у середньому 150. У таких областях, як персонал, транспортні витрати, збут, виробництво, фінанси.

ТИПИ БЕНЧМАРКІНГУ ПО ОБ'ЄКТАХ ПОРІВНЯННЯ

Бенчмаркінг ключових показників

Порівняння показників результативності по галузям:
F - Фінанси
С - Клієнти та маркетинг
I - Бізнес процеси
L - Персонал і системи

Бенчмаркинг бизнес-процессов

Порівняння:
- Ключових показників результативності процесів С-Клієнти таі маркетинг
- Структури та технології виконання бізнес-процесу.
- Розподіл відповідальності за операції процесу

Стратегічний бенчмаркінг

Порівняння стратегічних рішень і умов їх реалізації на більш високому рівні. Взаємозв'язок методології стратегічного планування та процесу бенчмаркінгу, кінцевим результатом якого є можливості, необхідні для завоювання
внутрішній Бенчмаркінг
 • Внутрішній

  Порівняння з найкращим, що є всередині самої компанії.

 • Конкурентний

  Порівняння з найкращими прямими конкурентами.

 • Функціональний

  Порівняння з іншими підприємствам, не обов'язково конкурентами. Ці підприємства виконують споріднені роботи в тій самій технологічній області.

 • Стратегічний бенчмаркінг

  У цьому випадку проводиться порівняння стратегічних рішень і умов їх реалізації на більш високому рівні (використовується рідко).

 • Класифікація бенчмаркінгу в залежності від того, що порівнюється (об'єктів порівняння).

тестування процесу
 • Бенчмаркінг показників

  Порівняння основних числових показників чи інших вимірюваних показників (найчастіше - це показники чотирьох перспектив BSC: фінанси, клієнти та маркетинг, бізнес-процеси, персонал і системи).

 • Бенчмаркінг процесу

  Крім окремих показників порівнюється ще й хід бізнес-процесу (ключових показників результативності процесів, структури та технології виконання бізнес-процесу, розподілу відповідальності за операції процесу).

 • Загальний

  Порівняння з найкращим взагалі, незалежно від галузі та виду ринку.

Звязатися з нами

4 КРОКИ ДО ГЛОБАЛЬНИХ "Найкращих практик"

мета автоматичного обдзвону Планування
 • Визначення області бенчмаркінга і складу команд
 • Визначення партнерів / передового досвіду компаній для проекту бенчмаркінгу
 • Визначення збору нформации
типи бенчмаркінгу Аналіз
 • Ідентифікація розриву між власними процесами і кращими практиками
 • Прогноз (визначення) майбутніх стандартів / показників ефективності
збільшення продуктивності Впровадження
 • Узагальнення результатів та отримання погодження
 • Постановка цілей в суб'єктивних процесах
конкурентний бенчмаркінг Дія
 • Розробка плану дій (проектний план)
 • Имплементация проекта и контроль
 • Безперервне спостереження і повторне визначення КПЕ / стандартів

8 ЕТАПІВ бенчмаркінгу

I
Інвентаризація процесів

Встановлення ключових процесів

інвентаризація процесів
II
Розробка каталогу анкет з KPI

Розробка каталогу анкет з KPI
Установка ключових процесів
III
Вибір бенчмаркінг партнерів

Вибір бенчмаркінг партнерів
IV
Розсилка каталогу опитувальних анкет

V
Модуль співвідношення оцінок

Модуль співвідношення оцінок
VI
Зворотній зв'язок і підготовка звіту

Зворотній зв'язок і підготовка звіту
Розсилка каталогу опитувальних анкет
VII
Аналіз сильних і слабких сторін

Аналіз сильних і слабких сторін
VIII
Процес оптимізації в групі Best-practice

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК РІЗНИХ ТИПІВ БЕНЧМАРКІНГУ

Представлені види бенчмаркінгу за об'єктами та суб'єктами порівняння, пов'язані між собою. Так, використовуючи різні комбінації типів бенчмаркінгу, можна домогтися різних результатів дослідження. Дослідження показали, що найкращі результати зазвичай виходять у комбінації загального бенчмаркінгу та бенчмаркінгу процесу.

Сратегічний бенчмаркінг
 • Внутрішній бенчмаркінг
 • Конкурентний бенчмаркінг
 • Функціональний (галузевої) бенчмаркінг
 • Загальний (міжгалузевий) бенчмаркінг
Бенчмаркінг ключових показників
 • Внутрішній бенчмаркінг
 • Конкурентний бенчмаркінг
 • Функціональний (галузевої) бенчмаркінг
 • Загальний (міжгалузевий) бенчмаркінг
Бенчмаркінг бізнес процесів
 • Внутрішній бенчмаркінг
 • Конкурентний бенчмаркінг
 • Функціональний (галузевої) бенчмаркінг
 • Загальний (міжгалузевий) бенчмаркінг

«Вчитися у найкращих»

Партнери MBA TIME4U

MBA TIME 4U відкриває перед підприємствами можливість мати довгостроковий успіх на ринку та дозволяє здійснювати його з постійним пошуком альтернативних рішень для поточних ринкових тенденцій. Export-Akademie Baden-Württemberg GmbH, Tübingen, Germany - Освітньо-виробничий консорціум, створений понад 35-ти років тому. Основним утворюючим підприємством є Export-Akademie Baden-Württemberg GmbH. Основний офіс розташований на півдні Німеччини, недалеко від Штутгарта, в університетському місті Tübingen. Це найбільш інноваційний регіон Європи - метрополія Штутгарт - Тюбінген, де розташовані такі компанії, як Bosch, Willi Betz, Daimler, Audi, Porsche, IBM, SAP, Erbe і багато інших. За час своєї роботи Export-Akademie розширила свою діяльність за рамки Євросоюзу та надає послуги для країн СНД, Австралії, Африки, Америки.

C 1991 року Гіман-консалт є компетентним і надійним партнером у всіх питаннях посилення конкурентоспроможності підприємств і організацій. По всьому світу нашими співробітниками виконуються консалтингові проекти в сфері міжнародного Бенчмаркінгу, Інновацій та Маркетингу. У 1996 році Export-Akademie Baden-Württemberg GmbH ініціювала проведення International Best Factory Awards у Німеччині. До цього проекту підключилася велика кількість підприємств інноваційного регіону Німеччини - метрополії Штутгарт- Тюбінген.