ЗЕД

ДЛЯ ЧОГО ПОТРІБЕН ЗЕД КОМПАНІЯМ?

ЗЕД для компаній

З розвитком інформаційних технологій і засобів телекомунікацій практично усі ринки стають глобальними. Країни більше не в змозі замикатися у своїх національних кордонах, утворюючи спільні сегменти світового ринку. Як наслідок, економічні агенти, представлені на ньому, не можуть, як було раніше, виступати виключно в ролі продавців, покупців або торгових посередників. Фактор взаємодії стає найважливішою характеристикою зовнішньоекономічної діяльності підприємства, а зневажливе ставлення до нього має дуже негативні наслідки у майбутньому. Зрозуміло, міжнародна діяльність не передбачає радикальної зміни функцій маркетингу та логістики. Тим часом, виходячи на зарубіжний ринок, компанія опиняється в ситуації, зовсім відмінної від тієї, яка їй добре знайома з досвіду роботи у себе вдома.

Концепція зовнішньоекономічної діяльності – це не проста сума рішень, прийнятих під час укладання угод по аналогії з вітчизняною практикою. У нових умовах не обійтися без вивчення зарубіжних ринків (ємності, специфічних вимог до товару і його способів), без аналізу унікальних зовнішніх умов (наприклад, митного регулювання, валютних курсів, балансів міжнародних розрахунків, логістики, сертифікації). Розвиток зовнішньоекономічної діяльності – це логіка підприємницького мислення, що розглядає весь глобальний світ як джерело отримання прибутку на довгостроковій основі.

MBA (MBA MINI)
МЕНЕДЖЕР ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

програма ЗЕД

Програма MBA відноситься до типу МВА Global Management і базується на модульній системі, що спрямована на підвищення кваліфікації та якості управлінських навичок відповідно до міжнародних стандартів. Головна задача програми заключається на сучасних навичках управління підприємством в умовах постійного мінливого зовнішнього середовища, а також реалізації розвитку на стратегічних ринках. Основна цінність програми полягає у тому, що придбані знання та навички інтегруються в особливий стиль керівництва. Його концепція розглядає рівновагу всієї системи управління, що дозволяє стати менеджером XXI століття (кібернетичним менеджером), який вміє гнучко реагувати на нові виклики.

ДЛЯ КОГО ЩО В РЕЗУЛЬТАТІ?
Для компаній, які займаються або планують займатися експортом або (і) імпортом товарів чи послуг за наявності власного відділу ЗЕД. Отримання комплексних знань у цікавій сфері ЗЕД, що значно прискорює ефективне просування товарів і послуг на іноземні ринки.
Створення проекту перед комісією викладачів-практиків на наступні теми:
- «Стратегія виведення товарів і послуг на закордонні ринки»
- «Розумний імпорт»
- Партнерство, можливість вже в період навчання налагодити ділові контакти.
Для консалтингових компаній, що надають сервіс своїм клієнтам у сфері ЗЕД . Розширення та поглиблення знань у сфері ЗЕД, що дозволяє надавати своїм клієнтам більш якісний сервіс.
Для людей, які планують свій кар'єрний шлях у сфері ЗЕД. Досить висока популярність професії, кар'єрний ріст.
Зарплати менеджерів ЗЕД одні з найвищих на ринку праці.
Можливість відряджень до зарубіжних країн.
Менеджер по ЗЕД

Менеджер по ЗЕД – це фахівець, який керує експортом і імпортом закордонних товарів. Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) – сукупність економічних, господарських, організаційних і комерційних функцій організації, спрямованих на світовий ринок, з урахуванням обраної внутрішньої і зовнішньої стратегії, методів роботи на зарубіжних ринках.

Мета курсу - ознайомлення слухачів із сучасним станом і тенденціями зміни форм і методів зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД), підготовкою міжнародних торгових угод, технікою міжнародних комерційних операцій, формування уявлень про міжнародні перевезення, страхування вантажів при виконанні зовнішньоекономічних контрактів, митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності, розкриття специфіки зовнішньоторговельних контрактів купівлі-продажу бартерних контрактів, торгівлі послугами та інтелектуальною власністю, способів забезпечення виконання зобов'язань і оподаткування контрактів з іноземним партнером.

Аналіз зарубіжного ринку
 • -Аналіз зарубіжного ринку.
 • -Класифікація товарів по ЗЕД.
 • -Преференційні режими для України, СНД. Які країни надають і як цим скористатися?
 • -Тарифні і нетарифні бар'єри при виході на зарубіжний ринок для українського експортера.
 • -Пошук і перевірка на надійність зарубіжного бізнес-партнера.
 • -Запобігання ризиків в міжнародній торгівлі.
 • -Товаросупровідні документи, що застосовуються в ЗЕД.
 • -Зовнішньоекономічні контракти.
 • -Інструменти захисту власних інтересів при недотриманні умов контракту: експертиза та страхування. Рекомендації від практиків.
 • -Валютні розрахунки.
 • -Відповідальність за порушення законодавства України про зовнішньоекономічну діяльність.
 • -Практичні кейси.
 • -Міжнародний арбітраж.
 • -Міжнародні торгові звичаї - правила INCOTERMS.
 • -Митне декларування при здійсненні ЗЕД.
Замовлення перевезень і страхування вантажів

Курс розрахований як на слухачів, які тільки збираються займатися ЗЕД, так і на фахівців, що вже працюють у цій галузі, але бажають систематизувати, оновити свої знання.

В ході навчання будуть розглядатися наступні питання:

– Пошук на зовнішніх ринках необхідних компанії товарів та їх регулярних постачальників.

– Підготовка, контроль виконання, аналіз зовнішньоекономічних контрактів.

– Підготовка, облік, розміщення та відстеження заявок на закупівлю товару за кордоном.

– Підготовка та узгодження документів на замовлений товар.

– Замовлення перевезень і страхування вантажів.

– Підготовка документів для митного оформлення вантажів.

– Оптимізація витрат з доставки вантажів.

– Страхування перевезень.

плюси програми

Переваги ЗЕД

 • Можливість вибрати максимально зручний формат навчання, у тому числі дистанційне навчання
 • Викладачі, які мають значний досвід як практичної, так і викладацької діяльності
 • Використання сучасних інформаційних технологій
 • Цікаві інтерактивні програми курсів, тренінгів і семінарів
 • Можливість повернення 13% від вартості навчання

Професія ЗЕД вигідна:

 • Високі заробітні плати (після отримання певного досвіду);
 • Можливість відрядження до зарубіжних країн;
 • Досить швидкий кар'єрний ріст;
 • Ефективність зовнішньоекономічної діяльності багато в чому залежить від правильно обраної стратегії ЗЕД, професійної грамотності фахівців.

Дистанційне навчання це:

 • Широка доступність, незалежність від географічного положення.
 • Знижена вартість за рахунок відсутності необхідності використання/оренди навчальних приміщень, економія часу та фінансів на поїздку до місця навчання, проживання і т.д. (Вартість навчання знижується на 10%).
 • Індивідуальний темп засвоєння навчального матеріалу (швидкість і тривалість навчання може варіюватися в залежності від особистих потреб, життєвих обставин).
 • Гнучкість навчального плану, можливість самостійного вибору тем, місця, часу, тривалості та інтенсивності кожного заняття.
 • Можливість отримання відповідей на запитання.

Звязатися з нами